Maria Bruun-Schmidt
Grundlægger

Emma Bernadette Marquard Otzen
Bestyrelsesformand
bestyrelsen@vinkkbh.dk

Følg med i bestyrelsens arbejde her.