På tærsklen til en ny heksefigur: Hvem er heksen, og kan vi andre lære af hendes magi?

I århundreder har heksen stået som frontfigur for det uforklarligt onde og den, man kunne give skylden for alverdens dårligdom. Selv i 2022 markerer vi stadig heksens ondskab ved at brænde hende på bålet på årets længste dag. Alligevel ser vi et nyt heksesyn spire frem, hvor heksen står som en ældgammel visdom, der kan hjælpe os med finde tilbage til naturen og de svar, der er at finde der.  Men hvem er heksen, hvis denne ikke længere skal brændes på bålet? Og hvilken rolle spiller hekseri, magi og spiritualitet i den moderne verden og dens ellers magi-afvisende logik? VINK er taget en rejse ud i den magiske verden og ind i sindet.

//FOTO: Alberte Willemoës. Pentagrammet er et gennemgående symbol i Maja Calendulas hjem og beskytter, ifølge gammel ovetro, imod udefrakommende ondskab.

Det er ikke en simpel rejse at få lov til at møde en heks. De, der findes i København – hvis de overhovedet findes i København – er svære at få i tale. Derfor er vi taget til  Sæby på Vestsjælland for at møde Maja Calendula, en praktiserende heks, der har lovet os at lette hatten for nogle af heksens hemmeligheder. Det er en smuk sommerdag, men den må nydes inde bag togets støvede vinduer, for det tager tre timer at komme til Calendulas hus. Hoveddøren er let genkendelig, da en sort heksehat i keramik står vagt ved døren. Da vi får lov til at træde ind, bliver vi mødt af  et rum, hvis indretning minder mere om en skovbund end en dagligstue. Overalt viser der sig tørrede urter, krystaller og beskårne grene. Vi får endda kaffen serveret i krus, der ligner små heksegryder. Rummet emmer af en blanding af oprigtighed, humor og en snert af ironi.

Den fødte heks

Ifølge Maja Calendula selv er hun født som heks og har altid mærket en særlig tilknytning til naturen. Men det var først, da hun læste den afdøde heks Dannie Druehylds nu ikoniske bog “Heksens håndbog”, at de magiske brikker begyndte at falde på plads. Siden kom internettet og gav Calendula mulighed for at mødes med ligesindede og sætte ord på sine oplevelser.
Da vi spørger hende, hvad det vil sige at være heks, kommer svaret med en umiddelbarhed, der ellers hører eventyrene til.

 “En heks er en, der bruger magi. Ikke nødvendigvis hver dag, men når der er noget, som hun gerne vil opnå. Det kan være et job eller at blive gravid. At man bruger magien, når man kan. At man helbreder med urter og fejrer det gamle årshjul”, forklarer hun og smiler. 

Magien findes i naturen og de elementer og energier, der findes der. Maja Calendula sammenligner det med at bede i en kirke. Gennem ritualet og påkaldelsen af dens elementer kan man tiltrække eller frastøde det, man ønsker.

Tilbage til naturen

At bruge magi og fejre det hedenske årshjul er definerende for heksens praksis, og det kan virke som en meget bred definition, ikke desto mindre er det nødvendigt, da der alene i Danmark findes adskillige former for hekse. Bare i Maja Calendulas heksecirkel, Moonsisters, har de haft mindst fire forskellige praksisser, heriblandt asatroende og Wicca (en særlig trosretning baseret på en hekse-praksis).  Selv har Calendula en shamanistisk praksis, hvilket for hende handler om at skabe og opretholde et nært forhold til naturen. At være heks er således både en livsstil og en lærdom, der forsøger at gøre op med menneskets tiltagende fremmedgørelse overfor naturen.

“ Det er en måde at leve i pagt med naturen på. Shamanismen har genklang over hele kloden, og den har fandtes, længe før kristendommen og andre religioner kom til. Det er en tro på, at alt i verden, også planterne og træerne, har en sjæl. Her fejrer man desuden også tærsklerne, altså det gamle årshjul, så det passer godt til at være heks”, siger hun og smiler. For Maja bliver det shamanistiske helt konkret en måde at blive klogere på naturens egenskaber, og hun fortæller om ånderejser, hvor hun er kommet i kontakt med planter for at høre dem fortælle om deres egenskaber. Denne viden bruger hun i sin praksis, når hun laver helbredende salver og andet af selv høstede urter.

//FOTO: Alberte Willemoës. De selv-høstede urter hænges op til tørre, hvorend der er plads. 

Netop heksens forbindelse til naturen virker for Maja Calendula til at være en af de bærende grunde til, at heksen så småt genskrives som figur. 

“Jeg tror, at folk har et ønske om at vende mere tilbage til naturen og forstå den. Blandt andet er der flere, der har fået øjnene op for naturen i forbindelse med klima-diskussionen. Det er vi mange hekse, der er glade for. Det kan vi også mærke på vores Facebook-foraer, hvor der er en stigende interesse.”, fortæller hun. 

Samtidig peger hun på, at heksens øgede positive plads i popkulturen også virker til at have en klar effekt, og at film som Harry Potter og genstande som Måneurt-kalendere har fået det til at blusse under nysgerrighedens gryde.

De hemmelige hekse

Men selvom Maja Calendula og hendes hekse-cirkel ser en stigende interesse blandt den øvrige befolkning, så er det at være heks ikke ligefrem noget, man skildrer med. At være heks i dag kommer stadig  ikke uden en vis portion fordomme og mistænksomme øjne.

“Mit lokalområde er meget kristent, og selvom jeg har boet herude i to år nu, er der stadig nogle, som først for nyligt er begyndt at hilse på mig på gaden“, fortæller hun og skæver symbolsk over skulderen. Derfor kan det at være heks stadig være omspundet af dybe hemmeligheder.

“Der er mange i miljøet, som er meget lukkede, særligt i København. Ofte er det fordi, folk ikke helt er “sprunget ud af kosteskabet” og fortalt det til venner, familie og arbejdsplads”, fortæller hun, mens et smil danser om hendes læber.

For Calunda og hendes heksecirkel har det altid været en prioritet at være åbne omkring deres praksis, men med årene har de lært at sætte grænser for hvilke interviews, de stiller op til. “ Vi gider ikke prikkes til for at være heks for at underholde hr. og fru Danmark”, forklarer Calendula.  Selv skildrer Calendula ifølge hende selv heller ikke med at være heks i hverdagen. Det er nærmere et aspekt, som man lærer at kende hen ad vejen, som med andre trosretninger. 

//FOTO: Alberte Willemoës. Maja Calendula har bogreoler fyldt med bøger om magi og naturen.

Hvem var fortidens hekse?

Trods et overlap i titel er fortidens hekse da også omgivet af mysterier for Maja Calendula. Derfor er tilhørsforholdet til fortidens hekse også noget tyndt.

“Jeg føler ikke som sådan en forbindelse til den historiske hekse-figur. De mænd og kvinder, der levede dengang, kaldte jo ikke sig selv for hekse – det var noget, de kristne fandt på. 

Men jeg kan godt føle en forbindelse til deres praksis omkring urter og planter, jeg laver også selv blandt andet salver. Men jeg ved ikke, hvor meget magi og ritualer, de lavede dengang. Og jeg tror ikke, at det er den samme magi, som vi udfører nu”, forklarer hun og kigger frem for sig med et tænksomt blik. 

Måske er det netop det næsten ikke-eksisterende tilhørsforhold til fortidens hekse, der har muliggjort Maja Calendulas moderne hekse-praksis. Med cirklen “Moonsisters” lægger de nemlig vægt på at skabe egne ritualer og ikke føle sig bundet af fortidens dogmer eller forskellige retninger og traditioner, men i stedet frit kunne låne fra forskellige grene af heksetroen og videreudvikle allerede eksisterende ritualer.  Det er en praksis, der står i modsætning til eksempelvis flere asatroende hekse, der praktiserer Sejd, en ældgammel sangkunst, og som så vidt muligt forsøger at genskabe gamle praksisser.

Et ritual til at fejre heksen ved midsommer

Selvom Maja Calendula er ved at nå en alder, hvor hun, ifølge sig selv, er for gammel til aktivt at udbrede heksens lærdom (Det må være den yngre generation af hekses job, som hun siger), så indvilger hun i at lære os et ritual, der kan bruges til Sankt Hans, hvis man ikke vil deltage i afbrændingen af hekse-dukker. Ifølge det gamle årshjul kaldes Sankt Hans for Litha, eller sommersolhverv, og er en aften, hvor naturen er særligt magisk, og urter plukket på denne aften er derfor særligt magiske. Litha fejres ofte et par dage inden Sankt Hans.

Inden ritualet:

Inden ritualet ved aftentid påbegyndes, skal ritualpladsen renses. Dette kan ske med røgelse eller en kost. Herefter tegnes en magisk cirkel på jorden for at indkredse det magiske rum. Så påkaldes elementerne og de fire verdenshjørner for at bistå en i sit ritual. Dette kan gøres ved at placere ting i de fire verdenshjørner, der repræsenterer elementerne. Eksempelvist brød for jord, lys for ild, røgelse for vind og lidt vand for vand.

Under ritualet:

Nu kan man lave en runde, hvor man hver især frastøder noget, eller tiltrækker noget man ønsker. Man kan brænde ikke-forurenende genstande på bålet, som eksempelvist blomster eller papirer og tyde varsler i bålets flammer. 
Afslutningsvist hopper man over bålet for rense sig selv og springe over tærsklen til en ny tid i årshjulet.

Flere møder med moderne magi

Efter mødet med Maja Calendula står hekse-figuren, omend ondskaben er misvisende, stadig som en lettere uigennemtrængelig figur omgivet af mystik og større eller mindre hemmeligheder. For at blive klogere på magi i en hverdagssammenhæng, har vi derfor opsøgt den spirituelle verden, hvor det at tage del i magien bliver mere konkret og tilgængelig, nemlig gennem tarot og astrologi.

En sen eftermiddag på Amager stiger vi af cyklerne og møder Susanne Taylor, der med glæde har indvilliget i at give os et indblik i sin verden. Med sit brede smil og erfarne smalltalk-evner viser hun os vej til sit private hjem. Det er nemlig i sin egen stue, at hun modtager både faste såvel som nye kunder og nu for første gang to bylivsskribenter for VINK. Vores nysgerrighed steg også kun af, at vi til sidst fik vores egne horoskop oplæg og tarotlæsninger.

Efter at kaffen er sat på bordet, forklarer hun, at hun altid har brændt for at hjælpe sine medmennesker, og derfor blev hun i sin tid zoneterapeut. Et valg, der dengang var uddannelsessektorens nye satsning. Denne branche bliver dog slet ikke endestationen, som Susanne fortæller: 

“Jeg ikke kunne holde min mund, da jeg er meget social, og i zoneterapien skal man være blid. Det der med at underordne sig efter andre chefer gik heller ikke for mig. Så efter tre år tænkte jeg, at det går jo bare ikke. Jeg har altid interesseret mig for astrologien, så jeg uddannede mig til astrolog. Så begyndte der altså at ske noget. En kunde inviterede mig hjem, og jeg undrede mig over de kort, jeg så liggende i stuen. De viste sig at være tarotkort, og på den weekend var jeg simpelthen solgt,” siger hun.

Og Susanne var så solgt, at hun senere skulle blive kendt som guru.

Fra drop-in biks til fortrolighedsaftaler

Denne skelsættende oplevelse udviklede sig hurtigt til, at Susanne købte sit eget sæt tarotkort. Efter et halvt år som hobby-tarotlæser sidder hun i en venindes selskab indover tarotkortene en eftermiddag på det dengang eksisterende Pandemonium i Rantzausgade. Her inviterede ejeren tarotmakkerparret til at afholde læsninger på ugentlig basis, hvilket, sammen med astrologien, skulle vise sig at være en magnetisk kundetiltrækker. Da deres initiativ bliver sendt på TV er kundegrundlaget skabt. Siden 1993 har Susanne derfor været selvstændig astrolog og tarotkortlæser. En ud af cirka 200 i Danmark i dag. 

I starten af halvfemserne gik hun hele vejen som alternativ behandler og fik sin egen drop-in biks på Sankt Hans Torv, hvor nysgerrige kunne få vished om, hvordan fremtiden ville udfolde sig. Nu findes biksen i det hjem, hvor vi får udpenslet Susannes alternative rejse fra den tilfældige start til nutidens entusiastiske tilhængerskare. 

Undervejs har hun udbredt sine evner som underviser i alternativ behandling for fyldte hold på aftenskoler, skrevet bøger som ‘Tarot kort og godt’, udgivet sit eget tarotkortsæt, været fast astrolog samt skribent for magasinet ELLE, foredragsholder og nu har Susanne også indtaget det alternative konsulentmarked i form af firmahoroskoper. Her indgår hun og partnerne ofte en aftale om tavshedspligt inden en session til alle slags sociale sammenkomster i arbejdsregi. 

Hun kan derfor aller højst få tilladelse til at bruge de respektive firmaers logo som reklame på sine intet mindre end tre hjemmesider. Det er nemlig stigmaet om hende som en moderne heks, et kaldenavn dog kun brugt af andre omkring hende, der har skabt og reproducerer hemmeligholdelsen af rejsen ind i det alternative. Ligeledes er hun også blevet kaldt tarot-guru, så Susanne splitter vandene hvorend hun bevæger sig. Titlen som tarot-guru er efterfølgende blevet fast inventar på visitkortet.

Et spirituelt fællesskab

Når man spørger ind til, hvad hendes praksis tilbyder den enkelte, er Susanne helt klar i mælet. Hun fortæller: “Jeg kan formidle et budskab visuelt og give dem håb, trøst, omsorg og et flow til at opnå, det folk egentlig går og drømmer om. Jeg er et forbillede for dem, for jeg er sådan set ligeglad med, hvad folk siger er bullshit, for det er mit kald. Dem, der kommer med kritik, ved jo ikke en pind om astrologi og aldrig har prøvet at få lagt et oplæg. Til de mænd, der siger, at det er noget kvindepjat, siger jeg – og hvad så?”. 

Astrologien og tarotkort kan altså skabe forståelse for livets op- og nedture, som mennesket ikke kan tage kontrol over, men har trang til at vide mere om. 

Stigma, bullshit eller ej, så er Susanne Taylors klare overbevisning, at der er sket et paradigmeskifte over de sidste 5-10 år. Et markant skifte i helt en klar retning af, at de unge er blevet helt vilde med tarot, hvilket  især skyldes følelsen af ensomhed. Susanne forklarer:   

“De unge bliver ikke hørt og ikke forstået, så de søger til det alternative for at samle fragmenterne. Og nu er København faktisk et meget rummeligt sted at være i forhold til Odense, Aarhus og Ålborg. Så vi er et epicenter. Folk her er åbne.”

VINK prøver kræfter med horoskoper og tarot

Efter en grundig udpensling af Susanne Taylors karriere i den alternative verden, kom vi til vores egne horoskoper og tarotlæsninger. Mildt sagt, kom vi i VINK langt forbi komfortzonen og trådte ind i rollen som Susannes kunder med overraskelsesparate sind.

//FOTO: Dea Patricia Larsen. Susanne Taylor præsenterer Albertes horoskop. 

Alberte, den mest astrologi-erfarne af os, får en grundig gennemgang af sit horoskop, og vi får forklaret, at centrum i et horoskop er jorden omgivet af svævende planeter og stjernetegn der repræsenterer lufttegn, jordtegn, vandtegn og ildtegn. Susanne forklarer, at hun kigger på Albertes elementer for at forklare hendes temperament: 

“Du har 43% i jordtegn, så du er meget en jordtype. Du kommer altså til tiden, kan lide faste rammer og tænker over tingene. Men du har også ascendanten i tvillingen, så du har samtidig en nysgerrighed og åbenhed. Og det er en gave,” siger Susanne.

Det kan Alberte sådan set godt se sig selv i. Hun er trods alt blevet skribent på VINK’s bylivssektion. Det er især Susannes skildring af den udadtil meget ordentlige Alberte, der har en indre udforsker, som overrasker os. Vi tænker for os selv, hvordan kan hun mon vide det? Susanne uddyber, at Albertes indre udforsker vil lede til originale og nyskabende idéer, som hun for alt i verden ikke må være bange for at føre ud i livet. Og da Alberte netop står overfor et ophold på en kunstnerisk højskole, er et sådant råd, om det bunder i virkelighed eller ej, altid godt at få med på vejen. 

Da det bliver Deas tur, bevæger vi os igen meget i jordtegn, da hun er stenbuk med stort s. Fra Susannes astrologiske synspunkt betyder stenbukken ordentlighed, perfektionisme og hårdt arbejde. Spørger man astrologien, er vi to fra VINK altså, hvad der udadtil vil tolkes som pligtopfyldende “pæne” piger. På trods af denne “good girl stenbuk attitude” fortæller Susanne dog også: 

“Du har ordet i din magt, er god til overblik og har det bevægelige hus, så du kan gå i mange retninger med dit liv. Samtidig har du også en vægt ascendant. Det betyder, at du skal tænke over fremadrettet at være i harmoni og balance – især i dit sind. Det er meget vigtigt, fordi du nærmer dig 30-års krisen og skal tage beslutninger om dit liv fremadrettet. Husk også, at det er godt at fejle lidt, for ellers kan folk godt blive lidt bange for dig. Du har kimen i dig for det kreative, så du kunne blive en dygtig arkitekt.” 

Især den sidste mulige karrierevej ramte som fod i hose. Dea havde nemlig arkitektdrømme indtil sine tidlige teenageår. Starten af denne astrologi-session kan selvfølgelig i retrospekt virke en smule generisk, men da vi kom et spadestik dybere, kom der flere overraskelsesmomenter, der ikke havde potentiale til et damebladshoroskop. Susanne kunne blandt andet se i horoskopet, at Dea havde været udsat for stor ulykke i den sidste håndfuld år. Hvilket stemmer helt overens med en voldsom bilulykke og hård genoptræning. Heldigvis er al denne ulykke nu snart fortid, hvilket jo lyder lovende. Om astrologien taler sandt, må tiden altså vise. 

Tarotkortene kom herefter på bordet, og vi skulle stille et personligt spørgsmål med en overskuelig tidsramme og derefter vælge fire kort. De første tre var billeder på før, under og efter denne tidsramme. Det overordnede kort fungerede som et godt råd, som jo ellers er dyre. Prisen for en gennemgående session med astrologi og tarot er også kostelig, men på trods af timeprisen, har Susanne altså succes med at praktisere moderne hekseri for andre. 

//FOTO: Dea Patricia Larsen. Tarotsession med udvælgelse af kort. Det var meget vigtigt, at vi ikke kunne se motiverne, da vi udvalgte dem.

Et begynder tarotråd til førstegangs tarotlæsere

Hvis man har fået lyst til at bevæge sig ud i Susannes Taylors verden, anbefaler hun at tage udgangspunkt i en konkret og personligt spørgsmål inden for en fastsat tidsramme, såsom hvordan rejsen til sommer bliver. Herefter skal man trække fire kort, et kort der repræsenterer tiden før rejsen, et under, et efter og til sidst et overordnet.

Skriv en kommentar

kommentarer

Bylivsskribent. En ekstrovert introvert med hang til stille morgener, festlige aftener, velskrevne bøger og lange cykelture i indre by.